Hoiva-ja kotipalvelu Kierikallio

Hoiva- ja kotipalvelu Kierikallio on pieni, Kuopiossa toimiva yksityinen yritys.  Jokainen asiakas kohdataan sydämellä, arvostaen ja tavoitteellisesti hyvinvointia edistäen yhteistyössä perheen ja muun hoitohenkilöstön kanssa. Tukipalveluja tarjoten hoiva- ja kotipalvelu helpottaa niin kehitysvammaisten, autismin kirjon henkilöiden, lapsiperheiden kuin omaishoitajienkin arkea. Kotiin tuotavilla palveluilla tuetaan myös ikääntyvän vanhuksen  ja toimintakyvyltään heikentyneen henkilön kotona asumista ja selviytymistä. Arjessa saatu tuki huojentaa kauempana asuvien omaistenkin mieltä. Palvelut tapahtuvat asiakkaan kotona, koulussa, päiväkodissa, palvelutalossa tai muussa arjen ympäristössä ja ne suunnitellaan aina asiakaskohtaisesti erityistarpeet huomioonottaen. Yhdessä tekemällä asiakas kokee onnistumisia ja saa  mielenvirkeyttä. Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen ehkäisee syrjäytymistä. Siksi se on sijoitus parhaaseen mahdolliseen elämänlaatuun. 

Ennen lähihoitajaksi valmistumista opiskelin kädentaitoja Kuopion Muotoiluakatemiassa. Yrityksen nimi juontuukin Rautalammin Kierikalliolla sijainneesta mattokutomosta. Siellä kallion laella tuli kudottua monet värikkäät räsymatot.

Kieri eli vaivaiskoivu, pohjoisen suojaava matto, on sitkeyden ja selviytymisen symboli.  Yhdessä onnistumme!

HOIVAPALVELU

KOTIPALVELU


VAPAA-AIKA

TOIMINTAYMPÄRISTÖ